IT-mester bliver til CoworkIt

+45 70 217 217

Ring og vi tager telefonen.

24/7 Support

Vi tager telefonen når du har brug for hjælp.

IT-mester bliver til CoworkIt

Danmarks største netværk af uafhængige IT-leverandører har skiftet navn. For nok er vi mestre til IT, men vores koncept er mere end det.

 

”Det må kunne gøres bedre”

Sådan havde vi det for nogle år tilbage, da vi var en gruppe, der stiftede det, vi kendte som IT-mester.

I kølvandet på en udvikling, der gik hurtigere end kunderne kunne nå at følge med og en IT-branche, der ekspanderede i takt med dette, blev det mere og mere tydeligt for os, at der blev skabt afstand mellem kunderne og deres IT-leverandører.  IT-virksomhederne blev større og større, og afstanden mellem kunderne og deres hverdag voksede tilsvarende. Det var den oplevelse, der gjorde, at vi satte os for at samle små – og mellemstore IT-leverandører fra hele landet. Ikke i en ny virksomhed, men i et netværk.

Vi valgte dengang at kalde det, det vi var, og stadig er, – IT-mestre.

Men efter et par år dækkede det ikke længere over alt det, vores netværk rent faktisk gør for kunderne.
For det altoverskyggende som sker i vores netværk, er samarbejdet. Både det der er på kryds og tværs, men også mellem kunderne og vores coworkers. En god IT-løsning, IT-setup eller projektledelse kan nemlig kun ske, når mennesker samarbejder. Derfor var det kun naturligt, at ændre vores navn til det, som vi også er: en samarbejdspartner.

 

Konceptet

Det altafgørende for os, er at trække IT ned på jorden igen. Gøre det tilgængeligt for alle at arbejde med IT, men også at forstå, hvordan det skal bruges. I vores optik sker det bedst, når man er tæt på sine kunder. Derfor gik vi sammen om at skabe et netværk og ikke en ny, stor IT-virksomhed. Samtidig oplevede vi, at flere små IT-virksomheder havde behov for mere netværk og ikke mere konkurrence. Det betyder slet og ret, at vi samarbejder i stedet for at konkurrere om kunderne. Det betyder, at vi kan specialisere os inden for det, der er vores forskellige kerneområder, og stadig kan vores coworkers tage større opgaver ind, der dækker over flere IT-områder, end dem, som de normalt arbejder med i deres virksomheder. Derudover betyder det også, at alle vores coworkes hele tiden har et netværk i ryggen, der kommer med nye ideer, nye perspektiver og nye måder at løse ting på, som sikrer, at kunderne altid får en rådgivning, der er valideret.  Vi er simpelthen forpligtet til at gøre hinanden bedre og hjælpe hinanden.

 

Vi ved, hvad det vil sige at have hånden på kogepladen

Alle knapt 40 coworkers er selvstændige IT-leverandører. Det betyder, at et samarbejde med os, er et samarbejde med en selvstændig erhvervsdrivende og ikke en ansat i en virksomhed. Vi oplever, at det giver en langt større forståelse for forretningsplaner, målsætninger og ønsker for fremtiden, når man selv driver virksomhed. Det er en stor fordel, når nye IT-løsninger skal implementeres. Det er en stor fordel, når vi udøver IT-rådgivning, for vi ved, hvor meget der er på spil.

 

Lokale i hele Danmark

Vi kan dække hele Danmark i vores netværk. Oven i købet mens vi er lokale. Dette er en grundsten i vores forretningskoncept.
For udover at kende til virksomhedsdrift, så kan vi samarbejde på helt tæt hånd. Vi går så langt som at sige, at vi kan stå ude hos vores kunder inden for en time, hvis det brænder på. Det kan vi fordi, vi ikke har valgt at centralisere vores drift. Vi har ikke ét stort domicil, men fungerer som én agil afdeling, der ligger tæt på dig. 

Når vi samarbejder udvælger vi gerne hinanden i netværket efter 1) kompetencer, men også 2) geografi. Er man fx en offentlig organisation med mange afdelinger kan man altså få en samarbejdspartner, der er ligger i ens lokalområde, uden at miste de stordriftsfordele, som én stor IT-virksomhed har. Og samarbejdet er nøglen her. For en IT-løsning kan nok drives gennem en sky, men kan ikke fungere eller løses ved at se gennem en computerskærm eller blive håndteret fra en kundeservice. Det kræver, at mennesker mødes. Og arbejder tæt sammen i hverdagen.

 

Mesteren er stadig i os. Men det er samarbejdet, der skaber succesen

Når vi valgte at skifte navn, så var det for at komme væk fra det, som man må forvente af os – at vi er mestre til IT. Vi ville hen til det, som vi gør hver dag i vores netværk og med kunderne; leverer værdifulde IT-løsninger gennem samarbejde. Deraf; Co-work-It.

Hos os er du ikke et nummer i rækken. Du er nr. 1. Og vi står på mål for det, for det er netop det, de mindre IT-virksomheder kan; at være tæt på deres kunder, kende dem og bære et stort ansvar for dem. Både i kraft af det forretningsmæssige samarbejde, men også igennem en personlig relation, der er muliggjort fordi, de geografiske afstand er væsentlig mindre.

 

Vi er de eneste af vores slags

Så med vores navneskifte og med vores netværk, der udvikler den danske IT-branche hver dag, mener vi faktisk, at vi har gjort det bedre og nemmere at få kompetent og leveringsdygtig IT-rådgivning og – løsninger for danske virksomheder. Det vi satte os for, løser vi hver dag, og vi udvikler os hele tiden med nye samarbejdspartnere, nye indkøbsfordele og nye samarbejder, der vokser på kryds og tværs.

Vi er det eneste netværk, der fungerer på denne måde. Som er lokale, små og tilgængelige, men samtidig har stordriftsfordele. Vi plejer at omtale det som at kunderne får den lille IT-virksomheds DNA, med den store IT-virksomheds fordele. Vi håber, alle tager godt i mod vores nye navn, CoworkIt. Vi glæder os til at få det til at flyve

  • Rådgivning
  • Sikkerhed
  • Infrastruktur
  • Hosting
  • Webløsninger
  • Applikationer

Overlad trygt jeres IT til os

Vi har igennem mange år driftet og serviceret vores kunders it med stor succes.

Vi har valgt de bedste samarbejdspartnere for at sikre, at din it altid er i de bedste hænder. vores hosting setup er placeret i vores danske datacentre.

Vi stiller os aldrig tilfredse med andet end den nyeste, bedste og hurtigste infrastruktur på markedet.

Kontakt os